Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Aranacak Kelime:
 
Araştırma Araçları:
  
Sadece:

Tüm Kaynaklar

Tüm kaynaklarda arayın

Katalog Tarama

Katalog taraması yapın

E-Yayınlar A-Z

Tüm kaynaklarda arayın

ATIF DİZİNLERİ

 

Atıf nedir?
Bilimsel bir çalışma sonucu üretilen yayınların içeriğinde (makale, kitap, tez, proje vb.) yararlanılan diğer yayınların metin içerisinde belirtilmesine atıf denir. Atıfta bulunmak hem intihal riskini ortada kaldırırken hem de yeni üretilen yayının içerik kalitesini etki eder. Bir yayında atıf yapılırken orijinal yayını meydana getiren yazar(lar)ın soyadı, yayının basım yılı ya da kaynakça bölümünde aldığı numara kullanılabilir. Kaynakları eksiksiz belirtilmiş bir yayın, kişilere konuyla ilgili diğer kaynaklara erişme konusunda önemli yarar sağlar.


Atıf dizini nedir?
İçerdiği bilimsel kaynaklarda yayımlanan yayınları (makale, kitap vb.) ve bu çalışmaların aynı ya da başka yazarlardan aldığı atıfları listeleyen dizinlerdir.

 

 

Web of Science (WoS)

Fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve önemli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara bağlantı verir. Web of Science (WoS) bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veri tabanıdır. WoS üzerinde atıf analizi, dergi atıf dizini, yazar profili ve etki faktörü ve dergi etki değerleri gibi verilere erişim mümkündür.

   
         
 

Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veritabanıdır. Sanat ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000`in üzerindeki yayıncının 21.000 üzerindeki dergisini ve konferans yayınını ve 5.000’in üzerindeki kitabını kapsar. Scopus % 70`i 1996`dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 56 milyonun üzerinde kayıt içerir. Scopus veritabanındaki bilgiler düzenli güncellenmektedir.

   
         
 

ASEAN Citation Index (ACI)

Brunei, Kamboçya, Endonezya, Lao, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ülkelerinin toplu atıf indeksidir. 250’in üzerinde derginin atıf, yayın ve künye bilgilerine erişilmekle birlikte bazı yayınların atıf bilgilerine Scopus bağlantıları da içerir.

   
         
 

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Dizin, Thomson Reuters tarafından taranan Emerald Publishing bünyesindeki dergilerin atıf, içerik ve künye bilgilerinden oluşmaktadır. ESCI içeriği ekonomi, yönetim, eğitim, mühendislik, sağlık, pazarlama vs. multidisiplineldir.

   
         
 

Indian Citation Index

Hindistan çıkışlı 1000’e yakın dergideki 580.000’in üzerindeki makaleden derlenen yayın, atıf, etki vb. veri ve bilgilere dayanır. The Knowledge Foundation tarafından derlenen veriler 10.000.000’un üzerinde atıf verisini içermektedir.

   
       
 

Korea Science Citation Index Service

Yerel bazda yayın yapan 700 kadar bilim ve teknoloji dergisi üzerinden derlenen atıf, etki, yayın verilerini içerir. Kişilerin kendi kendine atıflarına, detaylı yayın istatistiklerine ve makale bazında etki sıralamalarına da erişim mümkündür.

   
         
 

MyCite/Malaysian Citation Index

Malezya Atıf Merkezi’nin Malezya çıkışlı dergilerde yayınlanmış 40.000’e yakın makale üzerinden derlediği veri ve istatistiklere dayanmaktadır. İndekste ayrıca konferans bildirileri, kitap bölümleri ve sosyal ve fen bilimleri alanlarındaki tez bilgileri de mevcuttur.